Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia- obręb m. Zduny, dz. 1102/7, 1102/9